Change your cover photo
Change your cover photo
دیگ بخار ، دیگ روغن داغ،دیگ آب گرم، انواع اتوکلاو، مخزن تحت فشار یا مخازن تحت فشار، ویست هیت بویلر، مبدل حرارتی ، سختی گیر ،CHP،غبارسوز ، مخزن ذخیره گاز مایع
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

: آروین بخار |ARVIN BOKHAR
: arvinbokhar123@gmail.com
: info@arvinbokhar.net
: Manufacturing, Wholesale, Distribution
: Iran, Islamic Republic of
: +982145868
: +989129372410
:
Logo image
steam boiler دیگ بخار
دیگ روغن داغ
دیگ آبگرم
: Business Support & Supplies, Construction & Contractors, Manufacturing, Wholesale, Distribution, Apparel,Textiles & Accessories
:

دیگ بخار ، دیگ روغن داغ،دیگ آب گرم، انواع اتوکلاو، مخزن تحت فشار یا مخازن تحت فشار، ویست هیت بویلر، مبدل حرارتی ، سختی گیر ،CHP،غبارسوز ، مخزن ذخیره گاز مایع